شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) در راستای توسعه فعالیت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های مهندسی، در نظر دارد تا نسبت به شناسایی، ارزیابی و همکاری با شرکت‌های مشاور مهندسی معتبر دارای توانمندی و تجربه در طراحی و مهندسی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

معیارهای ارزیابی و انتخاب شرکت های شناسایی شده در این فرآیند به شرح ذیل می باشد

جهت سهولت در تکمیل فرم، خواهشمند است کاربرگ های ذیل را دانلود و تکمیل فرمایید

لیست پروژه های خاتمه یافته

الف

کابرگ ها

لیست پروژه های جاری

ب

لیست سهامداران

ج

 

ورود به فرم ارزیابی

“در صورت وجود هرگونه مشکل با شماره 72385353-021 تماس حاصل فرمایید”